Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2086 (83%) varav aktiva*1018
Interna (boende) 419 (17%) varav aktiva*266
Totalt 2505 varav aktiva*1284

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.