Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2203 (84%) varav aktiva*964
Interna (boende) 409 (16%) varav aktiva*236
Totalt 2612 varav aktiva*1200

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.