Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2391 (85%) varav aktiva*900
Interna (boende) 434 (15%) varav aktiva*250
Totalt 2825 varav aktiva*1150

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.