Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1852 (84%) varav aktiva*790
Interna (boende) 362 (16%) varav aktiva*203
Totalt 2214 varav aktiva*993

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.