Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1914 (84%) varav aktiva*865
Interna (boende) 372 (16%) varav aktiva*231
Totalt 2286 varav aktiva*1096

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.