Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1997 (84%) varav aktiva*888
Interna (boende) 386 (16%) varav aktiva*235
Totalt 2383 varav aktiva*1123

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.