Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2546 (85%) varav aktiva*913
Interna (boende) 441 (15%) varav aktiva*241
Totalt 2987 varav aktiva*1154

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.