Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2064 (84%) varav aktiva*890
Interna (boende) 396 (16%) varav aktiva*227
Totalt 2460 varav aktiva*1117

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.