Varekil

Varekil är den första ort som man når när man färdas söderifrån. Här har vi sex bostadsområden varav fyra ligger i centrum och två en bit ovanför.