Stiftelsen Orustbostäders Dataskyddspolicy

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har Stiftelsen Orustbostäder tagit fram en dataskyddspolicy som förklarar hur vi samlar in och bearbetar personuppgifter. Dataskyddspolicyn utgår från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarnas vägledning för behandling av personuppgifter samt den det policydokument GDPR som gemensamt framarbetats av en arbetsgrupp av bostadsbolag i Västsverige.