Trygghets- och Trivselregler

Hyreslagen innehåller regler om rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. Hyreslagens bestämmelser brukar kompletteras med Trygghets- och Trivselregler. Det är viktigt att hyresgästen och hyresvärden följer hyreslagen och vad som framgår av hyresavtalet. Om någon av parterna på ett allvarligt sätt bryter mot detta kan hyresförhållandet upphöra.