Så startar du Grannsamverkan i ditt område

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig avskräcker vi och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.