Klimatinitiativet

Klimatinitiativet är en gemensam satsning inom Allmännyttan. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.