Skydda dig mot brand

Den här broschyren riktar sig till hyresgäster med syftet att förebygga brand i flerbostadshus. Här finns information om vad du ska göra om det börjar brinna i din lägenhet och hur du enkelt kan skydda dig från att en brand uppstår.