Tryggare områden med Grannsamverkan

I maj hölls den första träffen i vår nya satsning Grannsamverkan. Ett trettiotal boende från Svanesund deltog i träffen och några av dem valdes under kvällen ut till kontaktombud som kommer att ha direktkontakt med polisen.