Skärpt kontroll av våra P-platser

Våra parkeringsplatser är till för parkerade personbilar och får inte användas som avställningsplats eller verkstadsyta. Under våren förstärker vi vår parkeringsbevakning med hjälp av Nokas.