Så undviker du skadedjur i lägenheten

Oinbjudna gäster i form av skadedjur som myror, vägglöss och mjölbaggar kan ställa till med problem om man inte blir av med dem. Med några enkla knep kan du minska risken för ohyra i hemmet.