Fraktkedjans tjänst Återviningssäcken upphör 1 februari 2021

Orust kommun har upphandlat ny entreprenör för avfallshantering. Återvinningssäcken ingår inte i tjänsten. Du kommer fortsatt att kunna slänga kompost (brun tunna) och brännbart (grön tunna). Övriga fraktioner tas bort från soprummen.