Fixa stoppet snabbt och lätt

Stopp i avloppet eller vatten som rinner ner för sakta är ett vanligt problem i kök och badrum. Oftast är problemet dock enkelt avhjälpt. Att rensa vattenlås i kök och badrum ingår i hyresgästens ansvar, men det är inte svårt.