Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1802 (83%) varav aktiva*803
Interna (boende) 357 (17%) varav aktiva*201
Totalt 2159 varav aktiva*1004

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.