Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2434 (86%) varav aktiva*812
Interna (boende) 403 (14%) varav aktiva*201
Totalt 2837 varav aktiva*1013

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.