Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2533 (86%) varav aktiva*803
Interna (boende) 411 (14%) varav aktiva*200
Totalt 2944 varav aktiva*1003

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.