Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2317 (85%) varav aktiva*820
Interna (boende) 398 (15%) varav aktiva*200
Totalt 2715 varav aktiva*1020

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.