Regler för andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andrahand? Då behöver du ett godkännande från oss på Stiftelsen Orustbostäder.

Andrahandsuthyrning kan godkännas för:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • provboende för sambos
  • längre utlandsvistelse
  • militärtjänstgöring

Du måste dessutom ha bott i din lägenhet i minst tolv månader för att andrahandsuthyrningen ska godkännas. Du ska inte ha haft problem med att betala din hyra eller andra störningar. Uthyrningen godkänns för maximalt sex månader och i undantagsfall upp till ett år.

Andrahandshyresgästen får inte ha skulder till Stiftelsen Orustbostäder och ska kunna visa upp hyresreferenser från tidigare hyresvärd.

Du som förstahandshyresgäst ska tillsammans med den föreslagna andrahandshyresgästen träffa vår uthyrare. Ni ska ha upprättat ett hyresavtal er emellan och underteckna det hos oss i samband med besöket.

Vid utlandsvistelse ska du utse ombud i Sverige som kan företräda dig i alla ärenden rörande lägenheten. Fullmakt på ombudet ska lämnas till Stiftelsen Orustbostäder i original. 

Viktigt att veta vid andrahandsuthyrning

  • Under andrahandsuthyrningen är det fortfarande du som har det fulla ansvaret för lägenheten och för att hyran betalas in i tid. Det ekonomiska betalningsansvaret gäller även för din hushållsel gentemot din elleverantör.
  • Det görs ingen besiktning av lägenheten i samband med att andrahandshyresgästen flyttar in/ut.
  • Du ansvarar för eventuella störningar som kommer från lägenheten. 
  • Om vi får kännedom om att uthyrningen i andrahand pågår längre än giltigt kontrakt eller sker olagligt kräver vi omedelbar rättelse. Du riskerar att bli uppsagd från din bostad.
  • Vi vill också uppmärksamma dig på att om du säger upp din lägenhet under andrahandsuthyrningen kommer andrahandshyresgästen inte att kunna överta lägenheten utan uppsägningen behandlas som en vanlig uppsägning.

Handläggningstiden för en andrahandsansökan är cirka fyra veckor.

Enligt gällande bestämmelser kan prövning ske hos hyresnämnden om hyresvärden inte beviljar andrahandsuthyrningen.

Blankett för andrahandsuthyrning