Uteplats- vad gäller

Har du uteplats? Grattis, en uteplats är en oas där man har fritt utlopp för att påta och odla egna grönsaker och blommor, eller bara sitta och njuta. Nedan beskriver vi vad som gäller för din uteplats.

 

Uteplats/balkong får bara användas för rekreation. Hyresgästen ska hålla uteplatsen välvårdad och underhållen på egen bekostnad. Den skyldigheten omfattar också eventuella staket, trädäck, plattsättningar, plank och häckar som hör till uteplatsen. Hyresgästen är skyldig att följa hyresvärdens eventuella anvisningar om begränsad höjd på plank och häckar.

Hyresgästen ska också rensa bort ogräs mellan plattor och i rabatter samt buskar/gräsmattan under sommarhalvåret. Om hyresgästen inte sköter uteplatsen, tillhörande staket eller häck trots tillsägelse från hyresvärden kommer hyresvärden utföra det arbete som behövs för att sätta uteplatsen i skick. Hyresgästen är då skyldig att ersätta hyresvärden för detta arbete.

Hyresvärden har en rätt men inte en skyldighet att kostnadsfritt klippa buskar/häckar i samband med sedvanlig grönskötsel.

Privata badpooler och studsmattor får inte förekomma på hyresvärdens allmänna mark. Detta beror på att ansvaret faller på fastighetsägaren om en olycka inträffar.

Mer information hittar du i broschyren: Reger och råd för ett trivsamt boende