Uthyrningspolicy

Stiftelsen Orustbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag. Vi erbjuder ett varierat utbud av trygga boenden inom Orust kommun.

Stiftelsen Orustbostäders uthyrningspolicy

Hos Stiftelsen Orustbostäder är alla välkomna att söka ett nytt boende. Uthyrningspolicyn syftar till att klarlägga stiftelsens övergripande principer för uthyrning. Alla skall ha lika rätt och möjlighet att söka bostad.

Huvudregel

För att söka lägenhet måste du vara registrerad på vår hemsida www.orustbostader.se, du måste uppdatera din registrering varje kalenderår för att behålla dina kö-poäng.  Sökande måste vara aktiv och söka lägenhet på hemsidan. Personliga, medicinska eller sociala skäl för boende ger ingen förtur. Det är kö-poängen som avgör vem som får erbjudande av dem som har sökt en lägenhet.

 Grundkrav

 • Du ska ha fyllt 18 år för att få en bostad på eget kontrakt.
 • Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten och måste därför uppfylla Stiftelsen Orustbostäders inkomstkrav.
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder till Stiftelsen Orustbostäder eller annan hyresvärd.
 • Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst.
 • Ni får stå två på kontraktet och det är den samlade inkomsten som räknas som grund för inkomstkravet.
 • Du och din medsökande måste båda uppfylla kraven för den sökta lägenheten.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring under boendetiden.

Förtydligande kring uthyrningspolicyns grundkrav*

Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten, det innebär att du skall ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran. Hyran bör högst uppgå till en tredjedel av bruttoinkomsten. Du skall kunna styrka och verifiera dina inkomstuppgifter. En borgensman kan uppväga en låg bruttoinkomst. Borgensmannen skall vara kreditvärdig. Borgensåtagande gäller under minst 2 år.

Du får inte ha negativa referenser som påverkar vårt förtroende för dig som hyresgäst

Har du negativ historik hos Stiftelsen Orustbostäder eller annan hyresvärd nekar vi dig att hyra lägenhet hos oss.

Exempel på negativ historik kan vara:

 • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster
 • Misstänkt eller olovlig andrahandsuthyrning
 • Falska handlingar och dokumentation
 • Vanvård av lägenhet
 • Hot eller våld mot personal
 • Verkställd avhysning från tidigare boende
 • Dålig hyresbetalare
 • Negativa referenser från tidigare hyresvärd

Uthyrning av lägenhet

Stiftelsen Orustbostäders huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes kö-poäng. I normalfallet skickar vi visningserbjudande till de fem sökande med högst kö-poäng som också uppfyller grundkraven. Den av de sökande med högst kö-poäng som tackar ja till erbjuden lägenhet får skriva kontrakt. Undantag från huvudregeln kan göras i nedanstående fall.

Nyproduktion
Vid nyproduktion hyrs lägenheterna ut i enlighet med styrelsens beslut för det unika projektet. Det kan innebära att lägenheterna, i olika omfattning, hyrs ut via kö-poäng, lottning, Bodirekt, först till kvarn, prioritering till redan boende hyresgäster i området etc.

Befintligt bestånd, ej nyproduktion

Skulle en lägenhet inte gå att hyra ut enligt ordinarie rutiner hyrs den istället ut som BoDirekt, vilket innebär att den som först anmäler sitt intresse får hyra lägenheten oavsett eventuella kö-poäng. Den som söker en lägenhet på BoDirekt måste kunna ta den till det utsatta inflyttningsdatumet. Lägenheter inom beståndet kan också hyras ut till Orust kommun genom bostadssociala kontrakt.

Uthyrning av förråd och bilplatser

Uppsagda förrådsutrymmen och bilplatser hyrs i första hand ut till våra hyresgäster. Saknas intressenter hyrs därefter objektet ut enligt ”först till kvarn”. I vissa fall kan de även hyras ut till kunder som inte bor hos oss. Dock förbehåller vi oss rätten att avsluta dessa avtal enligt principen ”sist in - först ut” om behovet bland våra hyresgäster skulle öka.

 Övriga regler

 • Du kan registrera dig i vår bostadskö från det att du fyllt 16 år.
 • Boende hos Stiftelsen Orustbostäder får stå i bostadskön.
 • Du måste förnya din registrering en gång per år för att behålla dina kö-poäng, gör så här:
  1. Gå till orustbostader.se och logga in på ”Mina sidor”
  2. Gå till ”Intresseanmälan lägenhet”
  3. Kontrollera dina uppgifter och klicka på ”Spara” längst ned på sidan.
  4. Klart!
 • Dina kö-poäng är personliga och kan inte överlåtas.
 • Du måste vara folkbokförd och ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker.
 • När du fått en lägenhet raderas dina kö-poäng.
 • Tackar du nej eller inte svarar på tre visningserbjudanden inom sex månader fryser vi din möjlighet att söka fler lägenheter i sex månader.
 • Antal personer boende i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.

Boende per lägenhet, antalet personer avser vuxna och barn.

 • 1 rum och kök, max 3 personer
 • 2 rum och kök, max 4 personer
 • 3 rum och kök, max 5 personer
 • 4 rum och kök, max 6 personer
 • 5 rum och kök, max 7 personer

Avvikelser

Avvikelser från denna policy skall beslutas skriftligt av VD, som vid större avvikelser rapporterar beslutet till styrelsen. 

Denna policy är antagen av Stiftelsen Orustbostäders styrelse 2018-05-15.

*Vid uthyrning av lägenheter där investeringsstöd lämnats och så villkorats skall lägre ekonomiska krav gälla. För dessa lägenheter tillämpas vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på enligt det av kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel inräknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg. De lägre ekonomiska kraven gäller lägenheter på adressen: Edebacken 2, Ellös