Våra värderingar

Stiftelsen Orustbostäders värderingar

Våra bostäder är människors hem

Det innebär:

 • att vi respekterar att varje lägenhet är någons hem och privata sfär                                        
 •  att vi ger en bra service och en hög kvalitet
 • att hyresgästerna är trygga och känner ett högt välbefinnande i sitt boende
 • att vi har konkurrensmässiga hyror

Vi är till för hyresgästerna

Det betyder:

 • att hyresgästen har personligt inflytande över sitt boende
 • att vi har en individuell dialog och är lyhörda för hyresgästernas önskemål
 • att vi är flexibla och pålitliga

Vår människosyn präglas av allas lika värde

Det betyder:

 • att omtanke och hänsyn är viktigt för oss
 • att vi arbetar för att motverka segregation
 • att vi strävar efter att bemöta alla likvärdigt
 • att vårt boende bygger på ansvar, respekt och att vi tar hänsyn till varandra

Vår personal är företagets hjärta

Det betyder:

 • att Orustbostäder är beroende av nöjda, engagerade medarbetare med hög kompetens
 • att vi arbetar mot gemensamma mål