Om oss

Stiftelsen Orustbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Stiftelsen Orustbostäder kan förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter samt tomträtter. Stiftelsen kan även bygga bostäder och affärslokaler med därtill hörande kollektiva lösningar.

Stiftelsen Orustbostäder äger och förvaltar cirka 850 lägenheter, 40 lokaler, samt garage och parkeringsplatser.