Stiftelsen Orustbostäders Dataskyddspolicy

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har Stiftelsen Orustbostäder tagit fram en dataskyddspolicy som förklarar hur vi samlar in och bearbetar personuppgifter. Dataskyddspolicyn utgår från Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarnas vägledning för behandling av personuppgifter samt den det policydokument GDPR som gemensamt framarbetats av en arbetsgrupp av bostadsbolag i Västsverige.

Genom att vara hyresgäst, stå i Stiftelsen Orustbostäders bostadskö eller nyttja någon funktion eller situation knutet till det, accepterar du vår dataskyddspolicy och behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Stiftelsen Orustbostäder använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till, eller kommunicera med dig.

I nedanstående dokument kan du ta del av vår dataskyddspolicy och SABO:s vägledning.

Stftelsen Orustbostäders dataskyddspolicy

SABO/Fastighetsägarnas vägledning för behandling av personuppgifter