Visa omtanke om din granne

Är du orolig för att någon granne far illa? Gör så här.

Misstänker du att någon av dina grannar utsätts för våld, men är osäker på vad du ska göra? Med hjälp av Huskurage kan vi tillsammans göra Orust till en tryggare plats att bo på.

Sedan årsskiftet är Orustbostäder stolta över att kunna stå bakom initiativet Huskurage. Huskurage är en ideell förening och ett samverkansprojekt mellan kommun, polis och bostadsbolag. Syftet med föreningen är att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera när de misstänker att någon far illa.

Både forskning och praktisk erfarenhet visar att människors förmåga att göra motstånd till våld påverkas av hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin omgivning. När du som granne agerar visar du den utsatta att hen kan få hjälp, samtidigt som du visar den som utsätter att hen inte kan fortsätta utöva våldet i det tysta.

– Det är viktigt att du som sett och hört saker vågar berätta det för polisen. Vittnesmål från omgivningen, tillsammans med teknisk bevisning, är ofta helt avgörande för att en gärningsman ska bli dömd. Du som har utsatts för våld ska så snart som möjligt anmäla det till polisen och dokumentera dina skador, säger Ulf Darrell, som är kommunpolis på Tjörn och Orust.

 

Är du orolig för att någon granne far illa? Gör så här:

  1. Knacka på hos grannen och fråga hur det står till.
  2. Om det behövs – hämta hjälp av andra grannar eller hyresvärd.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  4. Om din oro gäller barn – kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

 

Läs mer på: www.huskurage.se