Så sorterar du soporna rätt

Genom att hjälpas åt med sopsorteringen sparar vi både miljön och ökar trivseln i området. Vår fastighetstekniker Håkan Rutgersson rätar ut alla frågetecken kring sopsorteringen.