Skolvägen

Ett enplanshus byggt 1970. Fastigheten ligger högt upp i samhället med utsikt över omgivande område.