Skärpt kontroll av våra P-platser

Våra parkeringsplatser är till för parkerade personbilar och får inte användas som avställningsplats eller verkstadsyta. Under våren förstärker vi vår parkeringsbevakning med hjälp av Nokas.

Snart är det dags att sopa bort vintern och göra det fint på våra gångvägar och parkeringsplatser. När vår stora vårstädning är gjord är det du som hyresgäst som ansvarar för att hålla din bilplats städad. Kom ihåg att våra parkeringsplatser endast är avsedda för parkerade personbilar och att de inte får fungera varken som avställningsplats eller verkstadsyta. Våra gästparkeringar är tidsbegränsade och till för våra besökare. Under våren kommer vi att förstärka vår parkeringsbevakning med hjälp av Nokas.