Mors Eklund

Husen byggdes 1991. Från övervåningarna syns havet. Gångtiden ner till båthamnen är på några få minuter.