Centrumhuset

Ligger som namnet anger mitt i centrum. I huvudsak innehåller det butiks- och kontorslokaler, men också lägenheter på plan två. Huset byggdes om och renoverades 1982 samt 2014.