Börtas väg

Byggdes 1980 och ligger mitt i samhället.