Änghagevägen

Ligger vid Sesterviken, nära badplatsen och byggdes 2004.