Älvkvarnsliden

Radhusen som byggdes 1990 ligger på en höjd ovanför tätorten med ett hundratal meter ner till centrum. Området är avgränsat från biltrafik, har grönskande gångstråk mellan husen och ligger nära naturen.